Home

Naši práci nazýváme projektovým urbanismem. Architekturou komunikace. Designem sdělení. A developmentem byznysu nebo ideje.

Pracujeme pro velké nadnárodní společnosti. Hledáme pro ně cesty k lokální komunitě.

Pro místní firmy naopak adaptujeme funkční scénáře z velkého světa obchodu a marketingu. Zeměkoule je plná komunit i pro tuzemské hráče.

Vše, co vymyslíme, také uskutečníme. Ať jde o obchodní strategie, PR a reklamní kampaně, produkci akcí, grafický design nebo textování a kreativu obsahu na sociální sítě. To, co sami nezvládneme, pokrývají další členové naší komunity.

Na vybraných úkolech spolupracujeme s městskými úřady, advokátními kancelářemi nebo univerzitami. Jsme v těsném kontaktu i s neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími a spolky.

Zaměřujeme se na město a život v něm. Známe jeho specifika a zájmy vybraných skupin. Na ty se soustředíme. A využíváme k tomu zejména moderní komunikační technologie.

Komunitu dokážeme zformovat a motivovat i v případě tak specifických úkolů, jako jsou remodeling nákupních center, oblast finančních investic, integrovaný facility management nebo ryze produktový marketing.

Podívejte se na to, pro koho pracujeme. Anebo se s námi rovnou spojte.